Planine Srbija, Kopaonik

MUJEN VILA CLASSIC – KOPAONIK

MUJEN **** Vila CLASSIC
ZIMA 2016/17.

Vila MujEn Classic na Kopaoniku, u Vikend naselju izgrađena je u autentičnom planinskom stilu i opremljena po svetskim standardima koji svojim gostima pružaju jednaki užitak kako u zimskoj tako i u letnjoj sezoni. Zahvaljujući predivnoj lokaciji i renomeu mesta kome pripada, aparthotel svojim gostima nudi prirodan ambijent, komfor i udobnost. Savremeno dizajniran elegantan nameštaj, protkan nitima planinskog ambijenta nudi iskustvo modernog smeštaja i predstavlja spoj tradicije i novog doba. Poseduje zatvorene bazene i wellnes centar, veliki parking i restoran. Zgrada iam 2 lifta sa direktnom toplom vezom od apartmana do wellnes centra (bazena), restorana i skijašnice. Obezbedjen je parking prostor kao i ski bus koji Vas vodi do staza po Vašem izboru.

Cenovnik od 27.11.2016 - 30.03.2017.

PERIOD SMENE STIDIO APP STANDARD APP
27.11-04.12.2016. Ned/ned 35 45
04.12-18.12.2016. Ned/ned 35 45
18.12-25.12.2016. Ned/ned 42 55
25.12.2016-01.01.2017. Ned/ned 70 99
01.01-08.01.2017. Ned/ned 60 75
08.01-15.01.2017. Ned/ned 45 55
15.01-22.01.2017. Ned/ned 40 50
22.01-29.01.2017. Ned/ned 35 45
29.01-12.02.217. Ned/ned 60 75
12.02-19.02.2017 Ned/ned 52 65
19.02-26.03.2017. Ned/ned 40 50
26.03-30.03.2017. Ned/ned 35 45
Cene su izražene u evrima, po noćenju, za odredjeni apartman

Cena uključuje:

 • Najam izabranog apartmana,
 • Završno čušćenja, struju, vodu, grejanje, posteljinu I peškire,
 • Prevoz do skijališta minimum pet puta za vreme rada žičare,
 • Korišćenje skijašnice sa ski servisom 30 m od ski staze Malo Jezero,
 • vaučer sa 20% popusta na cenu ulazne karte za korišćenjesadržaja SPA & WELLNESS centra koji se prostire n apreko 500m² I sadrži: zatvoreni bazen, sa đakuzijem, finsku saunu, infracrvenu saunu, aroma-parno kupatilo, tepidarijum klupe. (Tretmani tela I maseža se zasebno rezervišui plaćaju dodatno).

Cena ne uključuje:

 • Boravišnu taksu u iznosu od 100,00 rsd po osobi, po danu, za odrasle I 50,00 rsd po osobi, po danu za decu od7-15 godina. Deca do 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu.
 • Osiguranje u iznosu od 30,00 rsd po odrasloj osobi/detetu, dnevno.

Doplate koje nisu obavezujuće:

 • Polupansion (švedski sto): 15€ po odrasloj osobi I 7€ po detetu od 2 do 12 godina. (Ukoliko u hotelu boravi manje od 20 ljudi, pansionski obroci se služe po sistemu set menijauz izbor više jela.)
 • Čuvanje dece uzrasta od 3 do 12 godina u igraonici u okviru objekta , a u periodu od 9-17h, iznosu 400,00 rsd po satu, a za dvoje dece po satu 650,00 rsd.

Način i uslovi plaćanja:
* Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun agencije.
* Uplata akontacije 30% kod rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.

Uslovi za decu:

 • Dete 0 – 2 u pratnji dvoje odraslih - BESPLATNO u 1/2 sobi
 • Dete 2 -7 u pratnji dvoje odraslih, ako koristi zajednički ležaj - BESPLATNO u 1/2 sobi
 • Dete 2 - 12 u pratnji dvoje odraslih, ako koristi poseban ležaj - popust 50%
 • Dvoje dece 2-12 u pratnji dvoje odraslih - svako dete ima popust 50%

Uslovi otkaza:
Pre početka putovanja putnik je dužan da o otkazu, pismenim putem, obavesi agenciju. Datum pismenog otkaza rezervacije predstavljaosnov za obračun troškova otkaza uz zadržavanje odredjenog procenta uplaćenog novca I to 5% ako se rezervacij eotkaže 45 dana pre početka usluge; 10% za otkaz 44 do 30 dana pre početka; 20% za otkaz 29 do 20 dana; 40% za otkaz 19 do 15 dana; 80% za otkaz 14 do 10 dana pre početka usluge, 90% usled otkaza 9 do 6 dana I 100% ako se otkaže 5 ili manje dana do početka korišćenja usluge. Nakon izvršene rezervacije, promene termina mogu se vršiti samo uz saglasnost hotelijera.

Napomena:
Ulazak u sobe je od 14h, a izlazak do 10h. U slučaju gubitka ključa ili kartice doplata iznosi 1000,00 rsd.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 02.11.2016.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar