LETOVANJE OMLADINE – OLYMPIC BEACH – HOTEL KATARINA

OLYMPIC BEACH 2017
ORGANIZOVANO LETOVANJE OMLADINE

OLYMPIC BEACH je omiljeno letovalište u podnožju Olimpa, na obali Egejskog mora, udaljen je od Paralije samo 2 km. Spaja ih velika peščana plaža sa toplim morem, a odlikuje ih prijatna klima, mnoštvo prodavnica i raznovrstan noćni život. Ulice su prepune tavernama, kafeterijama, raznim prodavnicama i buticima. Olympic Beach je udaljen oko 7 km od grada Katarini – kulturnog i trgovačkog centra ovog dela Grčke. Solun je udaljen 60-tak kilometara i do njega se vrlo lako stiže lokalnim autobusima.

Hotel KATERINA je od plaže udaljen cca 150 m. Raspolaže: recepcijom, restoranom sa 120 mesta, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, kao i duplekse sa 4,5 i 6 kreveta. Sve sobe imaju klima uredjaj, TV, TWC, a dupleksii imaju i mini kuhinju. Raspolažemo sa ukupno 32 kreveta u smeni u sobama i to: 3/2, 2/3 i u dupleksima: 1/4, 2/5 i 1/6. Nema kreveta na sprat. Ishrana je u restoranu hotela na bazi 10 polupansiona ili punih pansiona: doručak – švedski sto, ručak i večera – kontinentalno posluženje. U javnim prostorijama hotela dostupan je WiF i internet. Mogućnost organizovanja fakultativnih izleta.

Polazak iz Srbije je dan uoči početka korišćenja hotelskih usluga: iz Novog Sada sa železničke stanice kod lokomotive u 17:00 časova, iz Beograda sa autobuskog terminala kod „buvljaka“ u bloku 42 ili sa drugog mesta koje nam dodeli grad Beograd u 21:00 h, iz Niša sa pumpe „LUKOIL-Jastrebac“ (kod Tempa) u 01:00 h, a iz Vranja sa benzinske pumpe Zlatokop u 03:00 h

CENA ARANŽMANA NA BAZI POLUPANSIONA IZRAŽENA U € PO OSOBI IZNOSI:

Termin boravka u Hotelu 23.06/
03.07
03.07/
13.07
13.07/
23.07
23.07/
02.08
02.08/
12.08
12.08/
22.08
22.08/
01.09
01.09/
11.09
NOVI SAD I BEOGRAD
NIŠ I VRANJE
NA UPIT

NAPOMENA:

 • Za uzrast do 18 godina prvenstveno se popunjavaju višekrevetni dupleks apartmani 1/4, 1/5,1/6 pa 1/3 i 1/2 sobe
 • Osobe iznad 18 godina mogu koristiti aranžman pod jednakim uslovima koji važe za mlađe, prema cenama izraženim u tabeli.
 • Sobe se čiste po dolasku grupe, za higijenu sobe tokom boravka odgovoran je korisnik.
 • Posteljina se menja na 5 dana, peškiri na 3 dana.
 • ISHRANA ZA SVE UZRASTE JE PO GRČKIM NORMATIVIMA ZA UZRAST DO 1 6 GODINA.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA :

 • Prevoz visokopodnim autobusima (povišeni solo ili spratni) sa a/c i a/v uređajima iz Novog Sada,Beograda,Niša, Vranja do Olympic Beach-a i nazad. Mogućnost polaska iz drugih gradova Srbije uz doplatu.
 • Smeštaj i boravišna taksa u hotelu na bazi 10 polu pansiona (početna usluga na dan dolaska je večera,a završna usluga na dan povratka je doručak). DOPLATA ZA RUČAK IZNOSI 35 € PO OSOBI i cela grupa mora da se opredeli da li je za uslugu na bazi polupansiona ili punog pansiona. Kod punog pansiona početna usluga na dan dolaska je ručak, a završna usluga na dan povratka je doručak. (doručak – švedski sto, ručak i večera – kontinentalno posluženje).
 • Troškove organizacije i pratioca grupe.
 • Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje za uzrast do 17 godina (za odrasle doplata 5 € po osobi)

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA :

 • Korišćenje klima uredjaja. Doplata za korišćenje klima uredjaja u sobi iznosi 5 € po danu i uredjaju (za 10 dana 30 €).
 • Individualne troškove putnika za vreme boravka u hotelu
 • Mogućnost organizovanja prevoza iz ostalih mesta Srbije do Olympic Beach-a i nazad uz doplatu po osobi (min 25 osoba)

NAČIN PLAĆANJA u dinarima p o prodajnom kursu za devize UniCredit banke na dan uplate i to:

 • U (12) dvanaest jednakih mesečnih rata počev od 15.01.2017.godine do 15.12.2017.godine
 • Na 10-oro plativih korisnika Organizator odobrava (1) jedan gratis za pratioca (svaka 11- ta osoba je gratis)

Za ovo putovanje viza nije potrebna.Putnici koji nisu državljani R.Srbije dužni su da se sami informišu o uslovima ulaska u EU Putnik je u obavezi da prikupi neophodna dokumenta za pribavljanje individualne vize, za čiju ispravnost i valjanost jemči sam putnik, a u suprotnom podleže odredbi člana 9. Opštih uslova putovanja agencije “Euroturs Niš”. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja individualne grčke šengen vize i u tom slučaju smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 9 Opštih uslova putovanja agencije “Euroturs Niš”.

MALOLETNICI koji putuju bez roditelja moraju da poseduju saglasnost oba roditelja, a ona koja putuju sa jednim roditeljem – saglasnost roditelja koji ne putuje, sve u pisanoj formi, overeno kod nadležnig organa.

Aranžman je rađen na bazi 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 06.02.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Slični aranžmani

 • LETOVANJE OMLADINE - OLYMPIC BEACH - HOTEL KATARINA

Vaš komentar