DOMAĆA RADINOST – POMORIJE

POMORIJE - Grad sa oko 20.000 stanovnika, poznati turistčki centar na Crnom moru, udaljen od Burgasa i od Sunčevog Brega oko 20 km. Obilje prodavnica, restorana, kafića i diskoteka, čini boravak ugodnim.

Domaća radinost - "fortuna" sistem
LOKACIJA: smeštaj je u privatnim kućama, udaljenim od centra do 500 i od palže od 300 do 1000 m.
U SOBI:
· dvo i trokrevetne sobe ** (1 etažni TWC za dve sobe)
· dvo i trokrevetne sobe *** (svaka soba TWC)
U APARTMANU:
- Apartmani 2+2 sa jednom spavaćom sobom sa dva ležaja i dnevnim boravkom sa jednim pomoćnim ležajem, trosedom na rasklapanje,
opremljenom kuhinjom, TWC...
– Apartmani 4+2 sa dve spavaće sobe, sa dva redovna ležaja u svakoj sobi i pomoćnim ležajem, trosedom na rasklapanje, opremljenom
kuhinjom, TWC...

VRSTU SMEŠTAJA BIRATE KOD REZERVACIJE, ADRESU OBJEKTA SAZNAJETE PRI DOLASKU U POMORIJE!

CENE PO LEŽAJU ZA 10 NOĆI BEZ PREVOZA
SMEŠTAJ
USLUGA
16. jun
26. jun
06. jul
16. jul
26. jul
05. avg
15. avg.
25. avg.
sobe **
NA ležaja
70 €
75€
85 €
90 €
95 €
100 €
85 €
75 €
sobe **+
NA ležaja
85 €
90 €
105 €
115 €
120 €
125 €
110 €
100 €
CENE PO APARTMANU ZA 10 NOĆI BEZ PEVOZA
STD 2+1
NA studija
345 €
360 €
380 €
400 €
420 €
430 €
400 €
345 €
APP 4+0
NA apartmana
470 €
480 €
490 €
510 €
530 €
540 €
515 €
470 €

LEGENDA:

 • ND – noćenje sa doručkom

NAPOMENA:
Boravišna taksa u iznosu od 5 € jednokratno nije ušla u cenu, obavezna je uplata u agenciji prilikom prijave za smeštaj u hotelima.
Boravišna taksa za smeštaj u domaćoj radinosti - "fortuna sistem", nije ušla u cenu plaća se u agenciji u Bugarskoj prema važećim tarifama tusitičkih vlasti dotičnog letovališta (cca 1 lev po da nu i osobi starijoj od 2 godine)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Ne postoji mogućnost smeštaja dve osobe u istom ležaju!
 • Ulazak u sobe i apartmane je na dan početka usluge od 14,00 h (lokalno vreme)
 • Napuštanje soba i apartmana je na dan zvaršetka usluge do 10,00 h (lokalno vreme)
 • Izbor hrane je prema bugarskim normativima i zavisi od kategorije hotela!

CENA OBUHVATA:

 • Boravak u odabranom smeštajnom objektu, 11 dana na bazi 10 usluga prema ponudi smeštajnog objekta iz gore navedenih tabela!

CENA NE OBUHVATA:

 • Autobuski prevoz – organizovan je turističkim autobusima (solo ili spratni) sa a/c i a/v uređajima po cenama naznačenim u tabeli "cenovnik i satnica autobuskog prrevoza"
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje – preporučujemo klijentima da u poslovnicama Eurotursa obezbede polisu za planirani broj dana boravka u Bugarskoj.

POPUSTI ZA SMEŠTAJ U DOMAĆOJ RADINOSTI "FORTUNA":

 • odrasli na trećem pomoćnom ležaju 20% od cene redovnog ležaja.
 • deca do nenavršene 2 godine ne plaćaju i ne koriste usluge
 • dete od 2 do nenavršenih 12 godina na redovnom ležaju 25% od cene
 • dete od 2 do nenavršenih 12 godina na pomoćnom ležaju pratnji dve odrasle osobe u sobi 50%

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% kod rezervacije, a ostatak u jednakim mesečnim ratama, najkasnije do 15 dana pre početka korišćenja aranžmana
 • 30% kod rezervacije, a ostatak u jednakim mesečnim ratama do 15.12.2013. god. Čekovi građana sa upisanim datumima deponuju se
 • najkasnije 15 dana pre početka korišćenja aranžmana
 • Administrativnom zabranom (po sklapanju ugovora sa radnom organizacijom ili sindikatom)
 • Platnim karticama

Nosioci biometrijskih pasoša mogu putovati bez viza, izuzev ako je pasoše izdao MUP REPUBLIKE SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA ZA KiM. Nosioci ovih pasoša u obavezi su da, sami, blagovremeno obezbede bugarsku vizu. Putnik je u obavezi da prikupi neophodna dokumenta za pribavljanje individualne vize, za čiju ispravnost i valjanost jemči sam putnik, u suprotnom podleže odredbi člana 10. Opštih uslova putovanja agencije "Euroturs Niš". Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja individualne vize. U tom slučaju, smatra se, da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema čl. 10. Opštih uslova putovanja agencije "Euroturs Niš". Dokumentacija potrebna za viziranje pasoša individualnom vizom dobija se u agenciji po uplati celokupne vrednosti aranžmana.
MALOLETNA LICA koja putuju bez roditelja moraju posedovati saglasnost oba roditelja, a ona koja putuju sa jednim roditeljem – saglasnost roditelja koji ne putuje, sve u pisanoj formi, overeno u opštini ili sudu.

PREPORUKA :
PREPORUČUJEMO KLIJENTIMA DA OBEZBEDE MEĐUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA SVE VREME BORAVKA U INOSTRANSTVU. Preporučuje se, jer pogranični organi mogu zatražiti na uvid polisu putnog osiguranja. Polise "TAKOVO OSIGURANJE" možete kupiti kod predstavnika osiguravajućih kuća, na šalteru agencije. Cene su prema tarifi osiguravajuće kuće i dobijaju se u agenciji. Podležu promenama koje zavise od promena tarifa osiguravača. Osiguranje je u vidu medicinske i putne asistencije po uslovima – standard (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti prilikom uplate osiguranja).

AUTOBUSKI PREVOZ DO LETOVALIŠTA I NAZAD.

Niš, 10.02.2013.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Slični aranžmani

Vaš komentar