Euroturs CLUB CARD

USLOVI KORIŠĆENJA „EUROTURS CLUB CARD“ KARTICE (ČLANSTVO U „EUROTURS KLUBU PUTNIKA“)

USLOVI IZDAVANJA

 1. Kartica se izdaje na lični zahtev korisnika
 2. Korisnik kartice mora da bude punoletan
 3. 3 realizovana putovanja/letovanja/zimovanja u organizaciji „Euroturs“-a u zadnjih 5 godina
 4. Korisnik prihvata uslove korišćenja kartice
 5. Korisnik kartice mora da uredno, istinitim podacima i u potpunosti popuni pristupni obrazac

PRIVILEGIJE VLASNIKA „Euroturs CLUB CARD“ kartice

 1. Da poseduje člansku kartu „Euroturs CLUB CARD“ sa jedinstvenim serijskim brojem – članstvo u klubu je besplatno
 2. Privilegije korisnika/vlasnika kartice ostvaruju se ISKLJUČIVO U POSLOVNICAMA „Euroturs“-a
 3. Prednost u odabiru vrste smeštajnog objekta, broja sobe, termina putovanja, mesta u autobusu
 4. Prednost u informisanju od strane agencije i dostavljanju brošura i sličnog materijala u štampanoj ili elektronskoj formi
 5. PRAVO NA POPUSTE (popusti se regulišu odlukom direktora „Euroturs Niš“) Svi popusti i dodatni popusti našeg partnera dobijaju se na zahtev u agenciji i na sajtu www.euroturs.rs/clubcardpopusti

OBAVEZE KORISNIKA KARTICE (ČLANA „EUROTURS kluba putnika“)

 1. Korisnik je u obavezi da „Euroturs“ redovno obaveštava o eventualnim izmenama podataka iz pristupnog obrasca
 2. Korisnik je saglasan da prima obaveštenja i propagandni materijal od agencije kako u štampanoj tako i u elektronskoj formi (SMS, E-Mail, newsletter, telefonski...)
 3. Korisnik kartice mora da dokaže članstvo u klubu dostavljanjem kartice na uvid
 4. Korisnik kartice je u obavezi da „Euroturs“, po mogućstvu redovno, obaveštava o nedostacima u realizaciji putovanja (prevoz/smeštaj/vodiči/lokalni vodiči/ekskurzije...), dostavlja sugestije, predloge i pohvale a sa ciljem povećanja kvaliteta pruženih usluga
 5. Korisnik kartice se obavezuje da „pozitivno deluje“ u cilju promocije „Euroturs“-a
 6. Korisnik je u obavezi da učestvuje u svakoj anketi sprovedenoj od strane „Euroturs“-a i partnera u inostranstvu
 7. Da prihvati svake izmene u uslovima korišćenja kartice i poslovne politike „Euroturs“-a (ili odmah prekine članstvo u „EUROTURS klubu putnika“ u koliko se sa njima ne slaže)
 8. Da vrati „Euroturs Club Card“ u slučaju prestanka članstva

PRESTANAK ČLANSTVA u „EUROTURS klubu putnika“

 1. Agencija se obavezuje da korisniku kartice, na lični pisani zahtev i bez dodatnih objašnjenja, raskine članstvo u „EUROTURS klubu putnika“
 2. U slučaju eventualnog prestanka rada kluba
 3. Na zahtev direktora ili ovlašćenog lica „Euroturs“-a korisnik je u obavezi da bezpogovorno vrati člansku karticu

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Pogodnosti koje proističu iz članstva u „EUROTURS klubu putnika“ važe za člana kluba i za sve koji su smešteni sa njim u istoj smeštajnoj jedinici (sobi/apartmanu/studiju...)
 2. Sve privilegije korisnika kartice ostvaruju se samo u skladu sa raspoloživosti slobodnih kapaciteta i sredstava „Euroturs“-a (smeštaj/prevoz/ekskurzije/štampani materijal i ne materijalna sredstva)
 3. Privilegije ne važe u slučaju putovanja sa organizovanim grupama (sindikati, radne organizacije, djačke ekskurzije...)
 4. Ako drugačije nije predvidjeno privilegije se ne odnose na usluge koje se doplaćuju (pogled more, rezervacija mesta u autobusu...) i uskladjuju se sa zahtevima drugih korisnika „Euroturs CLUB CARD“ kartice
 5. Privilegije se ne primenjuju uz last minute ponude, popuste za rane rezervacije, sajamske popuste, sindikalne popuste, specijalne ponude koje daje agencija i sl., osim ako to nije drugačije naznačeno
 6. Popusti ne važe uz korišćenje faktoringa (osim za apartmane u Grčkoj)
 7. Popusti se odnose samo na aranžmane gde je organizator putovanja „Euroturs“
 8. „Euroturs“ zadržava pravo da u svakom trenutku, bez obaveštenja, izmeni uslove korišćenja kartice
 9. „Euroturs“ zadržava pravo da odlukom direktora, za konkretne programe/aranžmane izmeni uslove korišćenja kartice
 10. Aktuelne uslove korišćenja mogu se naći na web adresi : www.euroturs.rs/clubcard

odluku o Uslovima korišćenja doneo, direktor Petković Milan

Uslovi korišćenja „Euroturs CLUB CARD“ kartice u PDF formatu.

Vaš komentar