Banje, Banjski odmor 2017, Banja Koviljača

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU – BANJA KOVILJAČA

Banja Koviljača, jedna od najlepših i najlekovitijih banja Balkana, nalazi se u zapadnoj Srbiji, u zagrljajureke Drine i šumovite planine Gučevo, na nadmorskoj visini od 128 m. Okružuju je i prostrane ravnice Mačve i Semberije i planine (Boranja, Sokolske planine, Cer). Nalazi se u regionu Podrinja, na koji se nastavljaju brdoviti Jadar, blago zatalasana Pocerina i plodna i zaravnjena Mačva. Bogati izvori sumporovite vode, lekovito blato, povoljni klimatski uslovi, kao i brojni kulturno – istorijski spomenici, neodoljiv su izazov za razvoj svih vidova turizma.
U samom srcu Banje Koviljače nalazi se istoimena Specijalna bolnica za rehabilitaciju, jedan od najsavremenijih rehabilitacionih centara te vrste u Evropi. Ova elitna zdravstvena ustanova za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju, uspela je da višedecenijskim iskustvom, na najbolji način, poveže blagodeti tradicionalnog – prirodnog lečilišta sa svim onim što nudi savremena fizikalna medicina i rehabilitacija. Po svojim smeštajnim kapacitetima, kvalitetnoj ishrani i vrhunskoj usluzi, ubraja se u red evropskih hotela visoke kategorije. Kao jedna od najstarijih rehabilitacionih ustanova u Srbiji, osim najsavremenijih metoda lečenja i prirodnih blagodeti, gostima nudi osmeh na licu, ljubav u srcu i veru u duši.

Cenovnik od 05.05.2017.

Smeštaj VILA DALMACIJA
Prizemlje I sprat II sprat III sprat
Apartman 1/1 7.800 8.200 8.200 7.800
Apartman 1/2 5.900 6.300 6.300 5.900
Apartman 1/3 5.400 5.400 5.400 5.400
Soba 1/1 5.900 6.200 6.300 5.900
Soba 1/2 5.100 5.400 5.400/ 5.500 (T) 5.100

Smeštaj NOVI OBJEKAT Objekat standard
I sprat II sprat III sprat
Apartman 1/1 / 7.800 7.800 /
Apartman 1/2 / 5.700 5.700 /
Soba 1/1 / / 5.700 /
Soba 1/2 5.100 5.400 4.500 4.100

Smeštaj VILA HERCEGOVINA
Prizemlje Dečije odeljenje
Apartman 1/1 7.800 7.800
Apartman 1/2 5.900 5.900
Apartman 1/3 5.400 5.400
Apartman 1/4 4.080 4.080
Soba 1/1 5.900 5.900
Soba 1/2 / 4.500
Soba 1/3 / 4.090
Soba 1/4 / 3.900

BOLESNIČKI DAN ZA TEŽE POKRETNE PACIJENTE
NOVI OBJEKAT VILA DALMACIJA
I sprat II sprat
5.700 6.300 6.300

Cene su prikazane u dinarima po osobi dnevno

TERAPIJSKI GOST
Cena BOLESNIČKOG DANA uključuje:

 • pregled lekara specijaliste
 • četiri terapije prema nalazu lekara svakog dana osim nedeljom
 • pun pansion (tri obroka dnevno)
Osim terapija koje ulaze u sastav bolesničkog dana, postoji mogućnost korišćenja i vanstandardnih terapijskih procedura prema redovnom cenovniku Specijalne bolnice.

TERAPIJSKI DAN PLUS (MINIMUM 4 DANA):

 • Pregled lekara
 • četiri terapije prema nalazu lekara svakog dana osim nedelje
 • pun pansion (tri obroka dnevno)
 • masaža (svakog dana osim nedlje)
 • osnovne laboratorijske analize
 • 1 dijagnostička procedura nedeljno (za boravak od najmanje 7 dana)
 • DOPLATA ZA TERAPIJSKI DAN PLUS : 2.000,00 RSD po osobi dnevno

WELLNESS DAN
Cena WELLNESS DANA uključuje:

 • pregled lekara specijaliste (opciono)
 • upotreba saune, fitness centra i otvorenog i zatvorenog bazena u wellness centru Kovilje svakog dana i nedeljom, kao i korišćenje jednog termina Ai-Chi (vežbe u vodi)
 • pun pansion (tri obroka dnevno)

WELLNESS DAN PLUS:

 • Konsultacija lekara (opciono)
 • otvoreni i zatvoreni bazen
 • sauna i fitnes centar
 • Ai-chi (vežbe u vodi) – 1 termin dnevno
 • pun pansion (tri obroka dnevno)
 • masaža po izboru
 • pakovanje po izboru
 • kupka u kraljevskoj kadi (po izboru)
 • DOPLATA ZA WELLNESS DAN PLUS: 3.000,00 rsd po osobi dnevno

U cenu nije uračunata:

 • Boravišna taksa za odraslu osobu iznosi 60,00 dinara dnevno.
  Deca do 7 godina ne plaćaju boravišnu taksu a deca 7-18 godina plaćaju 30 dinara dnevno.

Način i uslovi plaćanja
* Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun agencije Euroturs.
* Uplata akontacije 30% kod rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
Specijalna bolnica zadržava pravo promene cena.

Uslovi otkaza:
Ukoliko gost otkaže rezervaciju 10 dana pre početka aranžmana, izvršiće se povraćaj uplaćenih sredstava. U ostalim slučajevima, Specijalna bolnica zadržava pravo naplate prema uslovima otkaza.

BANJA KOVILJAČA

Termomineralna voda, koja se koristi u terapijske svrhe u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju - Banja Koviljača, crpi se sa dubine od 67 m, temperature 29.1 C.
Na osnovu terenskih i kompletnih fizičko – hemijskih ispitivanja, pripada kategoriji natrijum – kalcijum – hidrokarbonatnih i veoma sulfidnih hipotermi. Najvažnija terapijska svojstva pripisuju se visokoj koncentraciji sumpora. Opšte je poznato da su sve lekovite vode efikasne u lečenju reumatskih bolesnika, ali se sumporovite vode smatraju „zlatnim standardom“ jer sumpor učestvuje u građi hrskavica. Primenjuje se u vidu: kupanja ( lokalnog ili opšteg ) i orošavanja.
Balneoterapijom menja se celokupan metabolizam, ubrzavaju se regenerativni procesi, a najnovija saznanja u svetu pokazuju da sumporovite vode imaju i antioksidantni efekat i da mogu da uspore procese starenja organizma kao i da utiču na smanjenje produkcije slobodnih radikala.
Peloid Banja Koviljače je mineralnog porekla i spada u slabo alkalne i redukcione peloide.
Priprema se za upotrebu u specijalno otvorenim blatnim bazenima sa pregradama, gde se donosi glina iz okoline koja se usitnjava i meša sa sumporovitom termomineralnom vodom. Sazrevanje se vrši u anaerobnimuslovima koji se obezbeđuju stalnim doticanjem sumporovite vode koja prekriva glinu.
Proces zrenja peloida traje 3 godine, uz povremeno mešanje. Za to vreme se postiže koncentracija rastvorljivih materija. Fina granulacija peloida doprinosi njegovoj dobroj plastičnosti, sposobnosti prijanjanja za kožu, povećanju moći vezivanja vode, osobina koje su veoma važne za terapeutsku primenu.
Peloidi imaju veliki toplotni kapacitet, a malu toplotnu provodljivost i ubrajaju se u dobar termoterapijski materijal. To omogućava veoma blag i jednoličan prelaz toplote iz peloida u tkivo. Peloid se upotrebljava u terapijske svrhe u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju - Banja Koviljača u vidu blatnih pakovanja. Mehanički efekat kod peloidnih kupki deluje na duboke krvne i limfne sudove i dovodi do promena u protoku krvi i limfe u organizmu. Hemijski efekat peloida još nije dovoljno ispitan, ali je poznato da nastaje kao posledica apsorpcije mineralnih materija preko kože. Najizraženiji je toplotni efekat peloida koji dovodi do ubrzane cirkulacije krvi, pojačanja metaboličkih procesa, smanjenja bola, pojačanog lučenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

Blagodetima tradicionalnog prirodnog lečilišta i dostignućima savremene fizikalne medicine i rehabilitacije u banji se leče:

 • Reumatična oboljenja
 • Degenerativne promene zglobova i kičmenog stuba
 • Diskus herniju i stanja nakon operacije diskus hernije
 • Osteoporozu
 • Posttraumatska stanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičmenog stuba
 • Lakša oštećenja centralnog nervnog sistema
 • Lezije perifernih nerava
 • Mišićna oboljenja
 • Pojedina ginekološka i kožna oboljenja
 • Sterilitet
 • Limfedem

Dečije odeljenje kao posebno odeljenje u okviru Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača osnovano je 01.marta 1989. godine i prvo je takve vrste u zemlji. Nalazi se u posebnoj zgradi gde su u oko 100 kreveta smeštena deca i nihovi roditelji, pratioci. U istoj zgradi obavljaju se sve terapijske procedure, tu su dve kinezi sale, za bebe do godinu dana i za starije mališane, zatim radna terapija, elektroterapijske procedure, hidro-kinezi terapija u bazenu ili habard kadi, podvodna masaža, parafino terapija. U sumporovitom kupatilu za decu stariju od godinu dana primenjuje se sumporoviti peloid Banje Koviljače koji je po svom sastavu jedinstven u svetu i daje odlične rezultate u lečenju različitih oboljenja lokomotornog aparata kod dece.

Indikacije za rehabilitaciju dece:

 • urođene anomalije i deformiteti lokomotornog aparata
 • povrede lokomotornog aparata
 • lezije perifernih nerava
 • lakše lezije centralnog nervnog sistema
 • reumatska oboljenja u fazi remisije
 • neuromiopatska oboljenja
 • stečeni deformiteti kičmenog stuba i bolesti rasta
 • kašnjenja u psihomotornom razvoju
 • stanja nakon operacije kukova (zbog urođenog iščašenja kukova, epifizeolize, Pertesove bolesti )
 • porođajne povrede ( tortikolis, lezija brahijalnog pleksusa )

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača sprovodi se program medicinske rehabilitacije i lečenja, kao i program prevencije, i u te svrhe koristi se:

 • kupanje u sumporovitoj termomineralnoj vodi u kadama ili bazenima, ili kao lokalne kupke
 • vaginalno orošavanje sumporovitom termomineralnom vodom
 • peloido terapija u vidu blatnih pakovanja
 • visoko i nisko frekventna magneto terapija
 • različite vrste specijalnih oblika manuelne masaže (refleksna masaža stopala, manuelna limfna drenaža, Šiacu masaža )
 • parafino terapija
 • različiti oblici foto terapije
 • lasero terapija
 • svi oblici elektro terapije
 • vakum terapija
 • horizontalna terapija
 • sono terapija
 • ručna, vibro i podvodna masaža
 • hidro terapija
 • hidrokinezi terapija
 • kinezi terapija
 • radna terapija

Autologni kondicionirani serum – ORTHOKIN
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača je od 20.02.2014. godine licencirani centar za terapiju autolognim kondicioniranim serumom - Orthokin, koja je odobrena od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije kao nova zdravstvena tehnologija.
Ova metoda se primenjuje od 1997. god. u Nemačkoj. Osmislio je i usavršio neurohirurg i ortoped Prof. Dr Peter Wehling iz Diseldorfa i od 2004. god. se koristi širom sveta, danas u 25 zemalja i oko 500 licenciranih centara u Nemačkoj, Švajcarskoj, Rusiji, Velikoj Britaniji, Izraelu i drugim zemljama. U svetu je do sada uspešno lečeno više od 200.000 pacijenata. Posebne prednosti terapije serumom su prirodni i apsolutno bezbedan način lečenja.
Ortokin terapija je najsavremeniji vid biološke terapije koja omogućava prirodno poboljšanje stanja i oporavak oštećenih tkiva u bolestima i povredama mišića, tetiva, zglobova i ligamenata s obzirom na to da se za lečenje koristi serum pacijenta dobijen iz njegove sopstvene krvi i kao takav najbezbedniji je način lečenja.
Lekoviti efekat Otrokina se postiže posebnom metodologijom obrade krvi, posle koje je serum obogaćen najkvalitetnijim faktorima rasta i antizapaljenskim proteinima, čija se koncentracija povećava do 140 puta.
Faktori rasta podstiču oporavak oštećenih tkiva na taj način što ubrzavaju proces tokom kojeg se ćelije pojačano dele kako bi prekrile nastala oštećenja, usporavaju propadanje zglobne hrskavice i delimično je revitalizuju a antizapaljenski proteini smiruju intenzitet zapaljenske reakcije.
Očekivani efekti ovog jedinstvenog načina lečenja su prvenstveno smanjenjenje intenziteta bola i povećana pokretljivost odnosno poboljšanje funkcije zgloba ili mišića.

Primena Ortokina je nova mogućnost lečenja:

 • bola u zglobovima kod osoba starije životne dobi,
 • kod osoba koje imaju artrozu odnosno okoštavanje,
 • kod tegoba kod pacijenata sa diskus hernijom, lumboišialgijom, radikulopatijom i sličnim dijagnozama i
 • namenjena je bržem oporavku sportista kod tako čestih povreda mišića i ligamenata, gde su iskustva takođe vrlo pozitivna.
Posebna preporuka je kombinovana primena banjskih terapija i terapije Orthokinom zbog njihovog zajedničkog, udruženog dejstva i postizanja bržeg i dugotrajnijeg terapijskog efekta.
Krv pacijenta se uzima ujutro u 07.00 zbog dugotrajnog (6- 9 sati) postupka aparaturne obrade ali bez dodavanja bilo kakvih dodatnih biohemijskih primesa. Dan pre toga pacijent treba da pije više tečnosti i da ne jede masnu i tešku hranu.
Ovim postupkom se dobije pet doza seruma koje se daju na sedam dana ukoliko lekar ne preporuči dragčije, u kičmeni stub, oboleli ili povređeni zglob, tetivu, mišić, ligament, pod kontrolom ultrazvuka ili ne, u zavisnosti od propisanog terapijskog protikola.

OPIS HOTELA:
Smeštaj. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača raspolaže sa 416 postelja u luksuznim studio apartmanima, jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama koje su opremljene na nivou hotela B kategorije. Svaka soba i apartman poseduju sopstveno kupatilo, internu i kablovsku televiziju, klimu, bežični internet, telefon i direktnu liniju. Svi objekti su sistemom toplih veza povezani sa ostalim objektima ove ustanove.
U okviru Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, koja je u samom banjskom parku, nalazi se nekoliko smeštajnih objekata koji svojom lepotom i jedinstvenošću doprinose očuvanju tradicionalnog izgleda ovog kraljevskog lečilišta.
NOVI OBJEKAT – glavni stacionar ustanove. U Novom objektu se nalazi recepcija, službe administracije, ambulanta za spoljne pacijente, dijagnostički i terapijski blok i smeštajne jedinice, restoran. Smeštajni kapacitetu se nalaze na I, II i III spratu, s tim da su liftom pokriveni I i II sprat. Do III sprata (potkrovlje) vode stepenice.
VILA HERCEGOVINA – Tradicionalno dečije odeljenje koje postoji već četvrt veka, a od skoro je dozivelo preporod u vidu renoviranja većeg dela ovog zdanja, pa je prilagođeno za smeštaj kako dece, tako i odraslih gostiju. U Vili Hercegovina se nalazi dečiji terapijski blok.
VILA DALMACIJA – Ovo predratno zdanje iz perioda monarhije sagrađeno je da podseća na Vilu Hercegovina, ali pažljivi posmatrač će uvideti suptilne razlike ove dve građevine. U Vili Dalmacija gostima su na raspolaganju svetle, prijatne i udobne sobe, kao i luksuzno opremljeni apartmani sa terasama i balkonima. Vila Dalmacija predstavlja zaštitni znak Specijalne bolnice, pored Kupatila Kralja Petra I, i ubraja se u vrhunsku smeštajnu ponudu.
OBJEKAT STANDARD – Nalazi se u samom centru Banje Koviljače, na ulazu u banjski park sa severne strane. Udaljen je oko 300 metara od Novog objekta i Kupatila Kralja Petra I. U okviru objekta Standard je i restoran sa baštom, kao i neke od terapijskih procedura.
Restoran. Skriven u lepotama velelepnog parka Banje Koviljače, u samom srcu kraljevskih zdanja Vile Hercegovina i Vile Dalmacija, restoran “Pod Kulom” deo je Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, a u isto vreme predstavlja celinu za sebe koja se može pohvaliti bogatom ponudom i vrhunskom uslugom. Restoran “Pod Kulom” postoji već 11 godina, poseduje 100 mesta i nalazi se u istoimenom objektu, popularnoj kuli, koja asocira na kraljevsku krunu. Sa četiri bašte koje se pružaju na tri nivoa sa 164 mesta i nude savršen pogled na banjski park, “Pod Kulom” poseduje i savremeno opremljen enterijer, što predstavlja idealno mesto za odmor i uživanje za svako godišnje doba. Restoran je nadaleko poznat po čuvenim specijalitetima kuće i vrhunskom načinu spremanja hrane i serviranja jela.
Pansionska ishrana u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju sastoji se iz tri obroka
DORUČAK - Na bazi švedskog stola sa velikim izborom salata, suhomesnatih proizvoda, sirnih namaza i toplih i hladnih napitaka
RUČAK - Izbor sa menija od tri ponuđena glavna jela i deserta uz prilog salata na bazi švedskog stola
VEĆERA - Izbor sa menija od tri ponuđena glavna jela i deserta uz prilog salata na bazi švedskog stola
Wellness centar Kovilje je smešten u velelepnom zdanju Kupatila Kralj Petar I, na preko 1500 m2 i opremljen je sa dva bazena – spoljašnim i unitrašnjim, dve saune, fitness centrom, bazen barom i ostalim propratnim sadržajima. Kupatilo u kojem se nalazi poseduje dugu tradiciju i sa pravom nosi epitet kraljevsko jer je ugostilo brojne velikane pa i samog monarha, za kojeg je izgrađena specijalna kada, dok su bazeni bili namenjeni za ostale banjske goste.
Moderni i savremeno opremljen wellness centar Kovilje postoji od 2007. godine i predstavlja pod-brend Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača. Za dobro raspoloženje i vrhunsko uživanje naših gostiju brine stručni tim terapeuta posebno kvalifikovanih za pružanje usluga masaže i brojnih drugih tretmana koji se primenjuju u ovom wellness centru. Nakvalitetniji preparati, najsavremenija tehnologija i vrhunska usluga je ono što se u našem wellness centru pruža svakom korisniku. Na usluzi u svakom trenutku je i konsultacija medicinskog tima lekara specijalista a sve u cilju dostizanja maksimalnog ugođaja i povoljnog efekta tretmana na zdravlje svakog našeg gosta.
U okviru usluga koja se nudi su brojni pojedinačni sadržaji, mini paketi, anti-age tretmani Nega duše i tela i wellness programi Umetnost zdravlja i lepote. Obilje sadržaja i stručno osoblje omogućavaju gostima da provedu nezaboravne i opuštajuće trenutke negujući svoje telo i duh.
BAZEN - Dozvolite sebi potpuno opuštanje u prijatnom ambijentu bazena. Na raspolaganju su spoljašnji bazen koji radi tokom cele godine sa temperaturom vode od 30-33oC u zavisnosti od spoljašnje temperature a u zimskom periodu je ispunjen termomineralnom vodom. Takođe postoji i unutrašnji bazen koji pruža mogućnost potpunog opuštanja uz hidro-aero masažne efekte i idealno je projektovan sa prijatnom temperaturom vode 30 oC.
SAUNA - Finske saune imaju pozitivno dejstvo na Vaše zdravlje i dobro raspoloženje, lep izgled kože, lica i celog tela. U sauni dolazi do relaksacije mišića i poboljšanja opšteg psihofizičkog stanja. Redovnom upotrebom poboljšavate otpornost organizma, sagorevate kalorije, ublažavate stres, stabilizujete krvni pritisak. Na prirodan način se šire pore i znojenjem izbacuju prašina, odumrla koža, toksini… Različite arome kojima se poliva peć blagotvorno utiču na raspoloženje, opuštaju, umiruju, i vode u nezaboravan svijet mirisa. Namenjene su ljubiteljima tradicionalnog oblika sauniranja na visokim temperaturama.
FITNESS CENTAR - Fitness centar opremljen je profesionalnim spravama koje zadovoljavaju osnovne potrebe svakog korisnika.
ĐAKUZI KADA - Savršen spoj hidratacije i masaže učiniće da se Vaši mišići opuste a Vaša koža povrati zdrav izgled.
KRALJEVSKA KADA - Kraljevska kada predstavlja ekskluzivnu i autentičnu ponudu wellness centra. Originalnog je izgleda iz perioda kada je napravljena za kralja lično. Primenjuje se sa termomineralnom ili aromatično–eteričnom kupkom. U veličanstvenoj Kraljevskoj kadi možete uživati sami ili u dvoje. Korisnik može da bira između biserne, aromatično-eterične i termomineralne kupke.
SOLARIJUM - vertikalni MEGA-SUN solarijum sa wild-line lampama.
PAKOVANJE - Tretmanima pakovanja tela postiže se hidratacija i povećanje čvrstine kože, a ujedno opuštaju i smiruju mišići. Nanosi se preparat na bazi shea putera na celo telo, koje se potom uvija u celofansku foliju, pokriva frotirski prekrivačem i ostavlja da relaksira na toplim tapedarijumima. Vrste pakovanja su:
• PELOID - lekovito blato, koje se preporučuje i kod zdravih osoba koje žele da očuvaju i unaprede svoje zdravlje, kao i onima koji se osećaju umorno, napeto i žive u stresu. Peloid poboljšava cirkulaciju, čisti kožu, znojenjem vrši detoksikaciju, otklanja bakterije, otvara pore. Primena blatnog pakovanja opušta napete mišiće, relaksira i to sve kroz prijatnost i ugodnu toplinu u autentičnom ambijentu Kraljevskog kupatila
• ČOKOLADA fantastično deluje na kožu. Hrani je i obnavlja, te poboljšava njenu elastičnost (tonus). Usporava procese starenja. Koža postaje čudesno meka i svilenkasta.
• VINSKA MASKA - izuzetan antioksidant - anti age efekat - inicira eliminaciju slobodnih radikala na ćelijskom nivou i njihovo izbacivanje putem fiziološkog sistema.
• ALGE - maska od algi deluje protiv celulita i detoksikujuće. Učvršćuje potkožno tkivo.
PILING - Piling tela je tretman kojim se vrši eksfolijacija odumrlih površinskih ćelija kože tela, tako da koža ostaje glatka, prokrvljena. Piling će ukloniti mrtve ćelije kože, obnoviti i regenerisati kožu, otkloniti umor, osvežiti i opustiti celo telo te ispuniti elanom vaš duh. Vrste pilinga su:
• PELOID - pravi najfiniji piling tela, poboljšava kvalitet kože pa ona postaje jedra, hidrirana, glatka.
• KAFA - sa svim svojim sastojcima, mastima, belančevinama, uljima i organskim kiselinama, kafa je korisna u sprečavanju preranog starenja kože. Zbog svog antioksidativnog dejstva, koža ce biti glatka i podmlađena.
• OLIGO HIDROGEL - sadrži koštice kajsije, badema, alge, aloa veru i morsku so. Potpuno prirodni piling koji ne oštećuje površinski sloj kože zbog sitne granulacije, a skida odumrle ćelije i druge naslage i na taj način potpomaže njenu prirodnu regeneraciju.
• KREM PILING - kremasta struktura ovog pilinga na bazi aloa vere i algi sa primesama badema daje koži slajan i regenerisan izgled
AQUA DETOX – DETOKSIKACIJA - Aqua Detox Medical je aparat koji upotrebljava najnoviju tehnologiju kao pomoć organizmu prilikom detoksikacije. Stimuliše prirodne telesne funkcije izlučivanja i omogućava izbacivanje toksina i ostalih štetnih materija koje su se nakupile u stanicama. Detoksikacija se vrši putem stopala koja imaju preko 2000 pora.
POLUDNEVNA ULAZNICA -Poludnevna ulaznica u wellness centar Kovilje uključuje korišćenje saune, fitness centra, otvorenog i zatvorenog bazena. Može se iskoristiti od ponedeljka do četvrtka od 8 do 14 časova. Poludnevna ulaznica ne važi za dane praznika.
AI-CHI by Jun Konno
Ai Chi je vid pokreta u vodi koji ojačava i opušta celo telo. Povezuje istočnu i zapadnu filozofiju i ujedinjuje mentalne, fizičke i spiritualne energije. Kombinuje Tai Chi, Shiatsu i Watsu. Ai Chi se sprovodi u vodi koja doseže do ramena. Karakteristike Ai Chi-ja su: duboko i umireno disanje; široki pokreti trupa i ekstremiteta. Počinje sa vežbom disanja, postepeno se uključuju pokreti gornjih ekstremiteta, trupa, donjih ekstremiteta, a pri tome se i celo telo uključuje u pokret. Ai Chi je efikasna metoda, koja kroz pravilne pokrete povećava potrošnju kiseonika i trošenje kalorija, a ujedno rehabilituje i jača telo. Ova metoda je idealna relaksaciona tehnika za osobe sa visokim stresom. Ostvaruje bolju pokretljivost i mobilizuje celo telo.
NAPOMENE: Za korišćenje pojedinačnih sadržaja potrebno je izvršiti REZERVACIJU TERMINA. Rezervacija termina NIJE potrebna za sledeće sadržaje: ulaznica, poludnevna ulaznica, sauna, fitness centar, bazen
Za svakog korisnika obezbeđen je BADEMANTIL, PEŠKIR I PAPUČE
Posle svakog sadržaja: RELAKSACIJA + OSVEŽAVAJUĆI NAPITAK
Za korisnike je moguća KONSULTACIJA LEKARA SPECIJALISTE

Cene Wellness usluga prema cenovniku Specijalne bolnice.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka do 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Niš, 05.05.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Slični aranžmani

Vaš komentar