Banje, Banjski odmor, Vrnjačka banja

SPECIJALNA BOLNICA MERKUR – VRNJAČKA BANJA

VRNJAČKA BANJA - SPECIJALNA BOLNICA MERKUR
”ZIMA U MERKURU“

Objekat „Merkur“ - Novi (kategorija soba) Januar, februar, mart 2017. godine
08.01.2017-31.03.2017
.
pun pansion
1/1soba 4.390,00
1/2soba 3.990,00
1/1francuski 5.985,00
1/2francuski 3.990,00
1/1fra. Superior 6.655,00
1/2fra. Superior 4.435,00
1/1fra. Premium 7.200,00
1/2 fra. Superior 4.800,00
1/1APP 7.780,00
1/2APP 5.190,00
1/3APP 4.670,00
1/4APP 4.670,00
Cene si izražene dnevno po osobi u dinarima. Cenovnik za period od 08.01.2017.-31.03.2017.
Usluge programa „Zima u Merkuru” mogu se korstiti u minimalnom trajanju od 7 dana.

NAVEDENE CENE UKLJUČUJU:

 • 7 x Smeštaj i ishranu na bazi punog pansiona (doručak i večera - švedski sto, ručak – klasično usluživanje)
 • 7 x pijenje mineralnih voda: "Topla voda", "Jezero", "Snežnik" i "Slatina"
 • 3 fizikalne procedure dnevno: terapija ultrazvukom, elektroterapija, dijadinamičke struje, interferentne struje, magnetna terapija, hidro-terapija podvodnom masažom, parafinoterapija i kineziterapija.
 • 1 x lekarski pregled sa redovnim vizitama lekara
 • 1 x labaratorijste analize – krvna slika, holesterol, trigliceridi, kreatin, glikemija, urin i SE
 • dežurna medicinska služba 24h za vreme boravka

Za duže boravke broj usluga se srazmerno uvećava. U zavisnosti od stanja pacijenta i zdravstvene indikacije, lekar na prvom pregledu određuje broj i raspored regleda i procedura.

U CENU NIJE URAČUNATO:(plaća se prilikom rezervacije)

 • Boravišna taksa - 120,00 dinara po osobi po danu korišćenja usluga (deca do sedam godina ne plaćaju troškove boravišne takse, a deca od 7 do 15 godina plaćaju 50% utvrđenog iznosa boravišne takse);
 • Osiguranja gostiju - 35,00 dinara po osobi po danu korišćenja- plaćaju svi bez obzira na uzrast.

USLOVI ZA DECU:

 • 50% popusta za pružanje usluga smeštaja i ishrane deci od 7 do 10 godina koja koriste krevet roditelja, a 20% popusta ukoliko koriste sopstveni krevet;
 • pružanje usluga smeštaja i ishrane deci do 7 godina u krevetu roditelja – gratis.

Gratisi:
Svakodnevno korišćenja Aqua centra „Waterfall“ (bazen površine 230 m², prečnika 17 m, sa termomineralnom vodom 27° C, topovi za podvodnu masažu, virpul za 12 osoba, gejzer, body jet, slapovi, sauna park, tepidarijum (tople kamene klupe)), svakodnevno korišćenje fitness centra „Merkur Gym“ (fitness sala, trake za trčanje, crosstraineri, bicikle, suva vesla, gladijator), dva ulaza u wellness centar „Fons romanus“, po osobi, tokom sedmodnevnog boravka. Ulaz obuhvata sledeće: osnovni paket*, jednokratno hidroterapiju pljusak u trajanju od 15 minuta, jednokratno tretman „harmonija“ koji podrazumeva peloid pakovanje četkom 30 minuta i pljusak 20 minuta; i jednokratno limfnu drenažu u trajanju od 30 minuta.
Ukoliko se usluge koriste duže od pomenutog perioda, korisnik stiče pravo da svakog narednog danakoristi usluge ovog centra i to isključivo osnovnog paketa koji odrazumeva korišćenje bazena sa termomineralnom vodom 27-32° C sa podvodnom masažom, sauna parka – finska sauna temperature 60-110° C, infracrvene saune, Finskog kupatila, „Vrnjačke plaže“, slane pećine, turskog parnog kupatila sa temperaturom oko 50° C, „Knajpove klupe“ ,„Knajpovog potoka“, i tepidarijuma*.

NAČIN PLAĆANJA:
* Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun agencije.
* Uplata akontacije 30% kod rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana.
NA 3 JEDNAKE MESEČNE RATE: 30% akontacija kod prijave, ostatak u 3 mesečne rate po završetku aranžmana sa uvećanim iznosom 1% po mesecu odloženog plaćanja i to:

 • Čekovima građana sa upisanim datumima dospeća za sve neprispele rate, deponuju se minimum 10 dana pre početka korišćenja aranžmana.
 • Administrativnom zabranom (po sklapanju ugovora sa radnom organizacijom ili sindikatom).
NA 3 JEDNAKE MESEČNE RATE BEZ KAMATE kreditnim karticama Banca Intesa-e (faktoring). Kartica se provlači na ceo iznos aranžmana kod rezervacije (moguće samo u poslovnicama „Euroturs“-a). Popusti za rane rezervacije ne važe uz faktoring.

Uslovi otkaza i promene rezervacije
Otkazom se smatra potpuno odustajanje od aranžmana, a promenom*(skraćenje dužine boravka, promena termina korišćenja aranžmana…) sve vrste promena u odnosu na prvobitnu rezervaciju. Gost je dužan da odmah obavesti agenciju Euroturs Niš o otkazu ili promeni (u pisanoj formi) i da snosi troškove prema navedenim rokovima:

 • 7 i više dana pre početka aranžmana, gost ne plaća penale, i vraća mu se uplaćeni avans u celokupnom iznosu,
 • 6 do 3 dana pre početka aranžmana, gost plaća penale u iznosu od 50% uplaćenog avansa,
 • 2 dana pre početka aranžmana, gost plaća penale u iznosu od 100% uplaćenog avansa,
 • Skraćenje boravka u toku korišćenja aranžmana, gost plaća penale u iznosu od 100% vrednosti neiskorišćenih dana,
 • Naplata kasnih odlazaka – gost objekata SB „Merkur“ je dužan da napusti sobu najkasnije do 10:00 poslednjeg dana aranžmana. Ukoliko postoji potreba za kasnijim napuštanjem sobe:
 • 10:00 – 14:00 – bez doplate (odluka nadležnog rukovodioca u odnosu na slobodne kapacitete),
 • 14:00 – 18:00 – naplaćuje se u visini pune cene dnevnog boravka.
Napomena: u slučaju izuzetnih prirodnih i/ili ličnih okolnosti, menadžment SB „Merkur“ može razmotriti da ne primeni otkaznu politiku u potpunosti.

MERKUR NOVI
Smeštaj: Sobe 1/1 i 1/2 kategorije su opremljene visoko kvalitetnim sadržajima: kupatilom, klimom, kablovskom televizijom, telefonskom linijom i pristupom internetu.
Apartmani sadrže: dnevnu i spavaću sobu, mini-bar, 2 kupatila, klimu, kablovsku televiziju, telefonsku liniju i pristup internetu.
Rezidencija je luksuzno opremljena: dnevnim boravkom sa kožnom garniturom, mini kuhinjom i trpezarijom, spavaćom sobom, 2 kupatila sa đakuzijem, mini saunom, plazma TV-om, internet priključkom, klimom.
Ugostiteljske usluge:
Restoran: 350 mesta. Ishrana na bazi punog pansiona (doručak i večera –švedski sto, ručak – klasično usluživanje) ili polu pansiona (doručak i večera –švedski sto), a po potrebi i preporuci lekara uvodi se užina. Ishrana po potrebi i preporuci lekara može biti i dijetalna. Aperitiv bar i letnja bašta.
Medicinske usluge:
Specijalisti i subspecijalisti: -Gastroenterolog, -kardiolog, -endokrinolog, -oftalmolog, -specijalista ishrane, -fizijatar, -internista, *fizikalni blok, *spratna ambulanta, *dežurna ambulanta (24h) Ostali sadržaji:
Mala sala: za seminare, predavanja, prezentacije do 70 osoba, aqua centar „Waterfall“, fitness centar „Merkur-Gym“, iznajmljivanje bicikla, parking

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 20.12.2016.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar