Banje, Banjski odmor, Vrnjačka banja

SPECIJALNA BOLNICA MERKUR – VRNJAČKA BANJA

VRNJAČKA BANJA - SPECIJALNA BOLNICA MERKUR
PAKET MINI MEDICINSKI PANSION

Merkur predstavlja najsavremeniju medicinsku službu za prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju bolesti organa za varenje, šećerne bolesti i bolesti koštano-zglobnog sistema, sa modernim objektima za smeštaj posetilaca tokom cele godine. Lekovite mineralne vode, lekovito mineralno blato, savremene dijagnostičke metode, visokospecijalizovan medicinski tim i najsavremeniju medicinska opremu, Merkur je uspešno objedinio i razvio vrhunske zdravstvene i velnes pakete prilagođene svakom pojedincu.
Iako je medicina primarna usluga Merkura, u Merkurovim objektima borave i gosti koji žele da uživaju u mnogobrojnim velnes sadržajima, kao i savremenim kozmetičkim, aparaturnim i drugim procedurama iz oblasti estetike, ali i oni koji žele samo da budu smešteni u Merkuru. Uravnoteženje, osmeh, obnovljena energija, stručno znanje i iskustvo, dijagnostika i terapija, relaksacija – to je zdravlje. I to je ono što Merkur nudi.

Cenovnik važi u periodu od 11.05. - 31.10.2017.

Objekat „Sveti Đorđe“ (kategorija soba) 11.05-31.10.2017
Mini medicinski pansion
Standard duplex 1/3 2.140
Standard 1/4 2.215
Standard 1/3 2.215
Standard 1/2 2.460
Standard 1/1 2.710

Cene su izražene po osobi u dinarima; Minimalna dužina boravka je 7 (sedam) dana

U cenu je uračunato:

 • Smeštaj u izabranoj kategoriji sobe objekta “Sveti Đorđe” u Vrnjačkoj Banji
 • Ishrana na bazi punog pansiona, (doručak, ručak i večera - klasično usluživanje) u objektu “Sveti Đorđe”
 • Prvi lekarski pregled
 • Jedan konsultativni specijalistički ili subspecijalistički pregled
 • EKG (po potrebi)
 • Laboratorijske analize: krvna slika, holesterol, kreatinin, trigliceridi, glikemija, urin, SE
 • Balneo terapija:
  - pijenje mineralnih voda - “Topla voda”, “Jezero”, “Snežnik” I “Slatina”
  - kupanje u termomineralnoj vodi u kadama
  - inhaliranje termomineralnom vodom
  - klizme termomineralnom vodom ili
  - vaginalno orošavanje i ispiranje termomineralnom vodom
 • 3x fizikalne terapije dnevno (terapije su organizovane u objektu „Sveti Đorđe“, osim terapija u terapeutskom bazenu koje su organizovane u zgradi „Termomoneralnog kupatila“)
 • redovna vizita lekara
 • dežrna medicinska služba 24h za vreme boravka
 • Svakodnevno korišćenje Aqua centra „Waterfall“ korišćenje bazena površine 230 m², prečnika 17m, sa termomineralnom vodom temperature 27°C, topovima za podvodnu masažu, virpulom za 12 osoba, gejzerom, body jet, slapovima, sauna parkom i tepidauriuma.
 • Svakodnevno korišćenje fitness centra „Merkur Gym“ (Pružanje navedenih usluga je u skladu sa važećim pravnm propisimaoslobodjeno plaćanja PDV-a)

U cenu nije uračunato:

 • boravišna taksa u iznosu od 120,00 rsd po osobi po danu i
 • osiguranje u iznosu od 35,00 rsd po osobi, po danu.

NAČIN PLAĆANJA:
* Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun agencije.
* Uplata akontacije 30% kod rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana.

Uslovi otkaza i promene rezervacije
Otkazom se smatra potpuno odustajanje od aranžmana, a promenom*(skraćenje dužine boravka, promena termina korišćenja aranžmana…) sve vrste promena u odnosu na prvobitnu rezervaciju. Gost je dužan da odmah obavesti agenciju Euroturs Niš o otkazu ili promeni (u pisanoj formi) i da snosi troškove prema navedenim rokovima:

 • 7 i više dana pre početka aranžmana, gost ne plaća penale, i vraća mu se uplaćeni avans u celokupnom iznosu,
 • 6 do 3 dana pre početka aranžmana, gost plaća penale u iznosu od 50% uplaćenog avansa,
 • 2 dana pre početka aranžmana, gost plaća penale u iznosu od 100% uplaćenog avansa,
 • Skraćenje boravka u toku korišćenja aranžmana, gost plaća penale u iznosu od 100% vrednosti neiskorišćenih dana,
 • Naplata kasnih odlazaka – gost objekata SB „Merkur“ je dužan da napusti sobu najkasnije do 10:00 poslednjeg dana aranžmana. Ukoliko postoji potreba za kasnijim napuštanjem sobe:
  • 10:00 – 14:00 – bez doplate (odluka nadležnog rukovodioca u odnosu na slobodne kapacitete),
  • 14:00 – 18:00 – naplaćuje se u visini pune cene dnevnog boravka.

Povraćaj novca u celokupnom iznosu se može izvršiti samo u sledećim slučajevima:

 • Smrtni slučaj člana porodice
 • Bolest gosta – samo uz pisani dokaz od strane lekara SB „Merkur“
 • Vojna vežba – gost je dužan da podnese pisani dokaz za navedenu situaciju
 • Sudski poziv – gost je dužan da podnese pisani dokaz za navedenu situaciju.

Napomena: u slučaju izuzetnih prirodnih i/ili ličnih okolnosti, menadžment SB „Merkur“ može razmotriti da ne primeni otkaznu politiku u potpunosti.

SVETI ĐORĐE Smeštaj: Sobe 1/1, 1/2, 1/3 I 1/4, sa kupatilom i telefonom. Ukupan kapacitet: 154 ležaja.
Ugostiteljske usluge: Restoran :150 mesta. Ishrana na bazi punog pansiona (doručak, ručak i večera – klasično usluživanje) ili polu pansiona (doručak i večera –klasično uluživanje), a po potrebi i preporuci lekara uvodenje užina. Ishrana po potrebi i preporuci lekara može biti i dijetalna.
Medicinske usluge: U objektu „Sveti Ðorde“ je obezbedjen fizikalni blok, medicinska služba 24h dnevno, a visokospecijalistički pregledi i terapije se obavljaju u objektu „Merkur“ novi i zgradi „Termomineralnog kupatila“.
Ostali sadržaji: * TV sala * Letnja bašta* Parking

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka do 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji (www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Niš, 11.05.2017.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar