Banje, Banjski odmor 2016, Atomska banja

SPECIJALNA BOLNICA GORNJA TREPČA – ATOMSKA BANJA

Na samo 130 km od Beograda, nalazi je jedinstvena Atomska banja. Okružena šumovitim brdima i planinama, na nadmorskoj visini od 460 m, predstavlja jedinstvenu oazu mira i tišine. Moglo bi se reći da je smeštena u trouglu izmeðu gradova Čačka, G.Milanovca i Kraljeva, na udaljenosti 18km od Čačka, 9km od G. Milanovca (preko Vujna), 140 km od Beograda ibarskom magistralom, 185km od Niša. Uzevši u obzir povoljne klimatske činioce i netaknutu prirodu u kojoj je banja smeštena, može se reći da je idealno mesto za boravak svakog čoveka svakodnevno izloženog stresu i štetnim uticajima iz vazduha, vode, hrane. Povratak prirodi je iskonska težnja sve većeg broja ljudi, a ovaj ekološki biser, pruža mogućnost njenog ostvarenja.
Klima je izuzetno blaga, umereno-kontinentalna. Temperatura vazduha je bez većih dnevnih i godišnjih kolebanja. Planinski obronci obrasli su gustom šumom bresta, bukve, hrasta, belog jasena, cera, graba, lipe, kao i sa 5 hektara četinarske šume koja čitavom predelu daje nezaboravan izgled.

Cenovnik važi 29.03.2016. od 20.12.2016.

Pansion 1/1 1/2 1/3 1/4
Stacionar 3980,00 2870,00 2500,00 2500,00
Bungalovi (Cena sadrži 2 kupanja u kadi) / 2850,00 2650,00 2450,00
APP-Studio-S (3. osoba na pomoćnom ležaju) 5280,00 3980,00 2810,00 /
APP-Studio-W (3. osoba na pomoćnom ležaju) 4020,00 2950,00 2260,00 /
Vujan (I i II sprat) 5450,00 3890,00 / /
Vujan (III sprat) 5220,00 3630,00 / /
Vujan LUX NEGA-CARE 7200,00 5650,00

Apartman LUX NEGA-CARE 8200,00 5450,00 3850,00 2850,00

Cena po osobi po danu, prikazane u dinarima sa PDV-om. Smeštaj i pun pansion (klasično posluženje)

Pojedinačne cene usluga
Banjski list sa dva spec. pregleda 1800,00
Kupanje u bazenu 330,00
Kupanje u kadi 380,00
Podvodna masaža 650,00 (Vujan – 690,00)
Pasivno kupanje u HABARD kadi 495,00 (Vujan – 540,00)
Biserna kada 530,00
Cena kupanja u objektima UTP Morava 580,00

Naziv usluge/cena po terapiji VUJAN STACIONAR, Bungalovi, HTB, WELLNESS
LASER 300,00 240,00
ELEKTROSTIMULACIJA 225,00 175,00
INTERFERENTNE STRUJE 225,00 145,00
ELEKTROFOREZA 195,00 145,00
ELEKTROFOREZA KaJ 225,00 165,00
VISOKOFREKVENTE STRUJE 195,00 145,00
DIJADINAMIČNE STRUJE 180,00 125,00
TENS 195,00 145,00
SOLUKS 150,00 105,00
ULTRAZVUK 225,00 165,00
SONOFOREZA 275,00 195,00
SUBAKVALNI UZ 180,00 125,00
ELEKTROMAGNETNO POLJE 250,00 170,00
VIBROMASAŽA “3” / 105,00
VIBROMASAŽA “5” / 125,00
STABILNA GALVANIZACIJA 195,00 135,00
VEŽBE U SOBI / 800,00
RADNA TERAPIJA 400,00 /
KINEZI TERAPIJA /grupna/ 590,00 390,00
KINEZI TERAPIJA /individualna/ 900,00 700,00
VEŽBE KOORDINACIJE HODA / 280,00
HIDROMASAŽER / 125,00
VASKULATOR / 420,00
MANUELNA MASAŽA /45 MIN 1520,00 /
MANUELNA MASAŽA /30 MIN 1120,00 /
MANUELNA MASAŽA CELOG TELA /30 MIN/ / 800,00
MANUELNA MASAŽA /PARCIJALNA/ 15 MIN/ / 430,00
MANUELNA MASAŽA CELOG TELA U SOBI /30 MIN/ / 900,00
PARCIJALNA MASAŽA U SOBI /15 MIN/ / 480,00
BAZEN / 330,00
KUPANJE U MALOJ KADI / 380,00
BISERNA KADA / 580,00
HIDROMASAŽA 690,00 650,00
PASIVNO KUPANJE 540,00 495,00
ULTRAZVUČNI PREGLED 1990,00 1990,00
SUBSPECIJALISTICKI PREGLED 1300,00 /
SPECIJALISTICKI PREGLED 900,00 /
HORIZONTALNA TERAPIJA 890,00 /

U cenu nije uračunato:

 • Prijava-odjava gostiju – 80,00rsd
 • Boravišna taksa – 65,00rsd (Deca do 7 godina ne plaćaju, 7-15 godina plaćaju 50% boravišne takse) *
 • Osiguranje za vreme boravka u objektima odnosno kod stanodavaca koje posreduje ustanova – 2,00rsd
 • Osiguranje za vreme lečenja i rehabilitacija korisnika – 18,00rsd

* Boravišnu taksu ne plaćaju:

 • lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije
 • lica koja organizorano borave u turističkom objektu radi izvođenja istraživačkih, ekoloških i sličnih akcija, osim sportista koji se nalaze na pripremama i takmičenjima
 • strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni obaveze plaćanja takse
 • lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

Uslovi za decu:

 • Deca do 3 godine gratis ako koriste ležaj sa pratiocem
 • Deca od 3 do 8 godina - 50% od cene pansiona, ako deca koriste ležaj sa pratiocem
 • Deca od 3 do 8 godina - 70% od cene pansiona, ako koriste samostalni ležaj

Napomene:

 • Dnevni boravak, samo smeštaj, u dvokrevetnim sobama objekta „Vujan“ /od 12 h do 20 h istog dana/ - 3000,00 rsd
 • Za boravak u objektu „Vujan“ preko 40 dana odobrava se 20% popusta na smeštaj, ishranu i terapije za lica koja plaćaju sopstvenim sredstvima

Pojedinačna ishrana gostiju
Tri obroka 870,00
Doručak 150,00
Ručak 390,00
Večera 330,00
Cena hrane u pansionu 870,00
U stacionaru, bungalovima, studiju i “Vujnu” obavezan pansion

Način i uslovi plaćanja:
*Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun agencije Euroturs.
*Uplata akontacije od 30% kod rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.
*NA 3 MESEČNE RATE - 30% kod rezervacije, ostatak na 3 jednake mesečne rate (čekovima ili administrativnom zabranom – deponuju se najkasnije 10 dana pre polaska)
*NA 3 JEDNAKE MESEČNE RATE BEZ KAMATE kreditnim karticama Banca Intesa ili MasteRATA Societe Generale. Kartica se provlači na ceo iznos aranžmana kod rezervacije (moguće samo u poslovnicama „Euroturs“-a).
U slučaju rasta cena na malo. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča" zadržava pravo korekcije cena. Za uplaćene iznose garantujemo odgovarajući broj pansiona.

Otkaz:
Gost može otkazati rezervaciju pismeno, bez naplate storno troškova, ukoliko storniranje izvrši najmanje 21 dan pre dolaska.
U slučaju kasnog storniranja Ustanova zadržava pravo naplate storno troškova prema sledećem:
20-14 dana pre dolaska – 30% traženih usluga
13-4 dana pre dolaska – 50% traženih usluga
3 dana pre dolaska ili nedolazak – 70% traženih usluga
U slučaju da gost prekine boravak pre isteka roka vremena na koji je upućen zbog medicinskih ili važnih ličnih razloga, započeti boravak može nastaviti po prestanku razloga koji su uslovili prekid, u terminu koji ponudi ustanova.

O vodi
Atomska banja je specifična po svojim balneološkim svojstvima. Termomineralna voda Atomske Banje je slabo alkalna, hidrokarbonatna, oligo mineralna, akratoterma. Temperatura vode je 29,8°C. Ovo je jedna od najproučavanijih termomineralnih voda na teritotiji naše zemlje a prve hemijske analize datiraju još iz 1904. godine (dr Zege, dr Nikolic). Zbog svojih specifičnih fizičkih i hemijskih karakteristika ova voda je prava retkost. Koncentracije mikroelemenata, makroelemenata kao i radioaktivnih elemenata, kao i njihovi medjusobni odnosi daju joj specifično lekovito dejstvo, posebno na nervna i mišićna tkiva. Efikasnosti rehabilitacije koju nudi ova ustanova potvrdjena je kliničkim studijama koje su sprovedene u predhodnim godinama i u koje su ukljuceni pacijenti oboleli od Sclerosis multiplex i reumatskih bolesti.

Indikacije
Mineralne vode koje su ispitane na teritoriji Gornje Trepče, mogu se koristiti za medicinsku rehabilitaciju obolelih od neuroloških bolesti, naročito se pokazala efikasnom kod Sclerosis multiplex, reumatskih bolesti (zapaljenskih i degenerativnih), kao i bolesti gastrointestinalnog trakta i perifernih krvnih sudova. Niz činilaca koji udruženo deluju (mineralna voda,umerena klima, čist planinski vazduh, povoljno magnetno polje, povoljni režim ishrane, sna, odmora i razonode),međusobno se dopunjujuci, u Atomskoj banji, omogućavaju jačanje i oporavak organizma iscrpljenog dugotrajnom bolešću i rehabilitaciju određenih kategorija bolesnika sa ciljem da se osposobe za što aktivniji i samostalniji život.

Terapije
Kompletan balneofizikalni tretman sprovodi se u terapijskim blokovima koji su opremljeni najsavremenijom medicinskom opremom. Tretman je individualno doziran za svakog pacijenta u skladu sa njegovom osnovnom bolešću i opštim zdravstvenim stanjem, podrazumeva prvenstveno hidroterapiju, kineziterapiju, elektoterapije, laseroterapiju, magnetoterapiju, kao i manuelnu masažu. Visokom kvalitetu medicinske usluge doprinosi tim edukovanog kadra sačinjen od lekara specijalista iz nekoliko medicinskih oblasti (fizijatri, neurolozi, reumatolozi, internisti), fizioterapeuti, medicinske sestre i dr.osoblje.
Hidroterapija se sprovodi u bazenima, kadama, kao i podvodna masaža, biserna kupka. Voda svojim mehaničkim, termičkim a naročito hemijskim dejstvom (resorpcija lekovitih minerala kroz kožu u dublja tkiva) dovodi do znatnog poboljšanja funkcije mišićnih, nervnih i drugih tkiva.
Kineziterapija; podrazumeva lečenje pokretom i obavlja se u kinezi sali sa svim potrebnim rekvizitima i pod stručnim nadzorom viših fizioterapeuta i nadzorom fizijatara.
Elektoterapije (galvanska, interferentna, dijadinamične struje, elektrostimulacija); primena struja koje pozitivno utiču na metabolizam svih tkiva.
Laseroterapija; primena svetlosnog zraka prvenstveno u cilju otklanjanja bola i smanjenja otoka.
Magnetoterapija; poboljšanje mikrocirkulacije i regulisanje poremećanog magnetnog polja.
Ultrazvučna terapija; pozitivan uticaj mehaničkog talasa na smanjenje bola, otoka i zapaljenja. Poboljšava cirkulaciju na principu mikromasaže tkiva čime pojačava lokalni metabolizam.
Radna terapija; sprovodi se uz pomoć raznih pomagala a za cilj ima povećanje pokretljivosti zglobova i vraćanja u funkciju obolelih segmenata.
Manuelna masaža; primena posebnih hvatova i pokreta terapeuta na pacijentu. Ima tonizirajući,relaksirajući i stimulišući efekat.

Orthokin
OSTEOARTRITIS – veoma bolno oboljenje zglobne hrskavice, može imati različite uzroke. Uz osnovne faktore, poput urođene predispozicije i gojaznosti, često uzroke nalazimo u preopterećenju zglobova kao i raznovrsnim traumama i sportskim povredama. Na zapadu skoro 10% populacije boluje od ove bolesti, a kod gotovo 80% ljudi starijih od 55 godina rendgenski snimci pokazuju oštećenja hrskavice. Tipični simptomi su bol u zglobovima i ograničenje pokreta u zgobovima. Molekularna ortopedija je do najsitnijih detalja proučila biološke procese unutar obolelog zgloba i spoznala da je jedan od najvećih “krivaca“ upravo protein Interleukin-1 (IL-1). U zglobu obolelom od osteoartritisa nalazimo znatno povećanu koncentraciju tog proteina, a on pospešuje dalje oštećenje hrskavice, pa zglob vremenom gubi svoju funkciju.
Indikacije za Orthokin terapiju:

 • osteoartritis kolena, kuka, ramena, lakta i skočnog zgloba
 • traumatske povrede hrskavice zgloba
 • lumboishialgija
 • traumatske rupture muskulature
 • patološke promene tetiva i ligamenata
 • druga zapaljenska i posttraumatska stanja

VUJAN, Atomska banja je obogatila svoju ponudu za 122 ležaja, odnosno sa 52 jednokrevetne i dvokrevetne sobe i 5 dvosobnih apartmana. Hotel Vujan ima tri sprata, na prvom i drugom spratu nalaze se trpezarije za ručavanje, koje su predviđene za pacijente sa posebnim potrebama, a u neposrednoj blizini hotela (preko puta) nalazi se restoran. Hotel poseduje lift, kao i konferencijsku salu sa 50 sedišta koja je smeštena na trećem spratu objekta. Sve sobe su veoma luksuzno opremljene visoko kvalitetnim nameštajem, LCD televizorima, telefonom, internetom, kao i klimatizacijom. Objekat poseduje najnoviji sistem za grejanje i hlađenje. Tu su i savremeno opremljen hidro blok sa hidro-masažnim kadama, sale za kinezi-terapiju, ručnu masažu, radnu i elektro - terapiju.
STACIONAR Jedna vrsta smeštajnih kapaciteta jeste stacionar sa ukupno 102 postelje u jednokrevetnim, dvokrevetnim, višekrevetnim sobama i apartmanima. Sve sobe poseduju LED televizore, kablovsku televiziju i internet. Objekat je renoviran 2013.godine, sobe su u potpunosti prilagođene potrebama gostiju.
BUNGALOVI Svojom lepotom se posebno izdvajaju bungalovi sa mineralnom vodom, mali apartmani koji se nalaze na blagom uzvišenju, okruženi s jedne strane borovom, a druge hrastovom šumom, fizički izdvojeni od bolničkog kompleksa, pružaju sav komfor i obezbeđuju osećaj privatnosti. Raspolažu sa ukupno 45 postelja, dvokrevetnih, trokrevetnih i četvorokrevetnih.
APARTMANSKI BLOK Apartmanski blok poseduje apartmane i terapijski blok. Svi apartmani poseduju televizor sa kablovskom televizijom, kao i mini kuhinju. Objekat je renoviran u potpunosti, smešten ispred novog objekta Vujan, preko puta restorana.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Niš, 29.03.2016.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar