Banje, Banjski odmor 2017, Atomska banja

SPECIJALNA BOLNICA GORNJA TREPČA – ATOMSKA BANJA

ATOMSKA BANJA - SPECIJALNA BOLNICA GORNJA TREPČA
CENOVNIK FEBRUAR i MART 2017.

Na samo 130 km od Beograda, nalazi je jedinstvena Atomska banja. Okružena šumovitim brdima i planinama, na nadmorskoj visini od 460 m, predstavlja jedinstvenu oazu mira i tišine. Moglo bi se reći da je smeštena u trouglu izmeðu gradova Čačka, G.Milanovca i Kraljeva, na udaljenosti 18km od Čačka, 9km od G. Milanovca (preko Vujna), 140 km od Beograda ibarskom magistralom, 185km od Niša.
Uzevši u obzir povoljne klimatske činioce i netaknutu prirodu u kojoj je banja smeštena, može se reći da je idealno mesto za boravak svakog čoveka svakodnevno izloženog stresu i štetnim uticajima iz vazduha, vode, hrane. Povratak prirodi je iskonska težnja sve većeg broja ljudi, a ovaj ekološki biser, pruža mogućnost njenog ostvarenja.
Klima je izuzetno blaga, umereno-kontinentalna. Temperatura vazduha je bez većih dnevnih i godišnjih kolebanja. Planinski obronci obrasli su gustom šumom bresta, bukve, hrasta, belog jasena, cera, graba, lipe, kao i sa 5 hektara četinarske šume koja čitavom predelu daje nezaboravan izgled.

Cenovnik važi 01.02.2017. od 31.03.2017.
Tokom januara meseca 2017. hotel ne radi.

Objekat Tip sobe PUNA CENA CENA U FEBRUARU CENA U MARTU


STACIONAR
Jednokrevetna soba pun pansion 3980 / 3184
Dvokrevetna soba pun pansion 2870 / 2296
Trokrevetna soba pun pansion 2500 / 2000
Četvorokrevetna soba pun pansion 2280 / 1824

BUNGALOVI
Dvokrevetni pun pansion 2850 / /
Trokrevetni pun pansion 2650 / /
Četvorokrevetni pun pansion 2450 / /


VUJAN ****
Jednokrevetna soba (I i II sprat) pun pansion 5450 4360 4360
Dvokrevetna soba (I i II sprat) pun pansion 3890 3112 3112
Jednokrevetna soba (III sprat) pun pansion 5220 3654 4176
Dvokrevetna soba (III sprat) pun pansion 3630 2541 2904
Pregled specijaliste i otvaranje banjskog lista 1800 1800 1800
Ultrazvučni pregled 1990 1990 1990
Cena je po osobi dnevno sa punim pansionom, u dinarima sa PDVom


PUNA CENA CENA U FEBRUARU CENA U MARTU
Terapijski bo dan
Stacionar
Osnovni 1150 / 1035
Premijum 1890 / 1701
Lux 2220 - 1998
Terapijski bo dan
Vujan
Osnovni 1670 1503 1503
Premijum 2890 2601 2601
Lux 3250 2925 2925

Naziv medicinske usluge i cena po terapiji
VUJAN puna cena VUJAN cena sa popustom STACIONAR puna cena STACIONAR cena sa popustom
LASER
300,00 270,00 240,00 216,00
ELEKTROSTIMULACIJA
225,00 202,50 175,00 157,00
INTERFERENTNE STRUJE
225,00 202,50 145,00 130,00
ELEKTROFOREZA
195,00 175,50 145,00 130,00
VISOKOFREKVENTE STRUJE
195,00 175,50 145,00 130,00
DIJADINAMIČNE STRUJE
180,00 162,00 125,00 112,00
TENS
195,00 175,50 145,00 130,00
ULTRAZVUK
225,00 202,50 165,00 148,00
SONOFOREZA
275,00 247,50 195,00 175,00
SUBAKVALNI UZ
180,00 162,00 125,00 112,00
ELEKTROMAGNETNO POLJE
250,00 225,00 170,00 153,00
STABILNA GALVANIZACIJA
195,00 175,50 135,00 121,00
KINEZI TERAPIJA /grupna/
590,00 531,00 390,00 351,00
KINEZI TERAPIJA /individualna/
900,00 810,00 700,00 630,00
MANUELNA MASAŽA /45 MIN
1520,00 1368,00 / /
MANUELNA MASAŽA /30 MIN
1120,00 1008,00 / 720,00
BAZEN
/ / 330,00 297,00
PASIVNO KUPANJE
540,00 486,00 495,00 445,00
HIDROMASAŽA
690,00 621,00 1990,00 585,00

U cenu nije uračunato:

 • Prijava-odjava gostiju (plaća se jednom) iznosi 80,00rsd po osobi.
 • Boravišna taksa – 65,00rsd dnevno po osobi (deca do 7 godina ne plaćaju, 7-15 godina plaćaju 50% boravišne takse) *
 • Osiguranje – 20,00rsd

Boravišnu taksu ne plaćaju:

 • lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije
 • lica koja organizorano borave u turističkom objektu radi izvođenja istraživačkih, ekoloških i sličnih akcija, osim sportista koji se nalaze na pripremama i takmičenjima
 • strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni obaveze plaćanja takse
 • lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

Uslovi za decu:

 • Deca do 3 godine gratis ako koriste ležaj sa pratiocem
 • Deca od 3 do 8 godina - 50% od cene pansiona, ako deca koriste ležaj sa pratiocem ili 70% od cene pansiona, ako koriste samostalni ležaj

Način i uslovi plaćanja:
*Gotovinski, platnim karticama ili na žiro račun agencije Euroturs.
*Uplata akontacije od 30% kod rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.
*NA 3 MESEČNE RATE - 30% kod rezervacije, ostatak na 3 jednake mesečne rate (čekovima ili administrativnom zabranom – deponuju se najkasnije 10 dana pre polaska)
*NA 3 JEDNAKE MESEČNE RATE BEZ KAMATE kreditnim karticama Banca Intesa ili MasteRATA Societe Generale. Kartica se provlači na ceo iznos aranžmana kod rezervacije (moguće samo u poslovnicama „Euroturs“-a).
U slučaju rasta cena na malo. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča" zadržava pravo korekcije cena. Za uplaćene iznose garantujemo odgovarajući broj pansiona.

Otkaz:
Gost može otkazati rezervaciju pismeno, bez naplate storno troškova, ukoliko storniranje izvrši najmanje 21 dan pre dolaska. U slučaju kasnog storniranja Ustanova zadržava pravo naplate storno troškova prema sledećem:

 • 20-14 dana pre dolaska – 30% traženih usluga
 • 13-4 dana pre dolaska – 50% traženih usluga
 • 3 dana pre dolaska ili nedolazak – 70% traženih usluga
U slučaju da gost prekine boravak pre isteka roka vremena na koji je upućen zbog medicinskih ili važnih ličnih razloga, započeti boravak može nastaviti po prestanku razloga koji su uslovili prekid, u terminu koji ponudi ustanova.

VUJAN, Atomska banja je obogatila svoju ponudu za 122 ležaja, odnosno sa 52 jednokrevetne i dvokrevetne sobe i 5 dvosobnih apartmana. Hotel Vujan ima tri sprata, na prvom i drugom spratu nalaze se trpezarije za ručavanje, koje su predviđene za pacijente sa posebnim potrebama, a u neposrednoj blizini hotela (preko puta) nalazi se restoran. Hotel poseduje lift, kao i konferencijsku salu sa 50 sedišta koja je smeštena na trećem spratu objekta. Sve sobe su veoma luksuzno opremljene visoko kvalitetnim nameštajem, LCD televizorima, telefonom, internetom, kao i klimatizacijom. Objekat poseduje najnoviji sistem za grejanje i hlađenje. Tu su i savremeno opremljen hidro blok sa hidro-masažnim kadama, sale za kinezi-terapiju, ručnu masažu, radnu i elektro - terapiju.
STACIONAR Jedna vrsta smeštajnih kapaciteta jeste stacionar sa ukupno 102 postelje u jednokrevetnim, dvokrevetnim, višekrevetnim sobama i apartmanima. Sve sobe poseduju LED televizore, kablovsku televiziju i internet. Objekat je renoviran 2013.godine, sobe su u potpunosti prilagođene potrebama gostiju.
BUNGALOVI Svojom lepotom se posebno izdvajaju bungalovi sa mineralnom vodom, mali apartmani koji se nalaze na blagom uzvišenju, okruženi s jedne strane borovom, a druge hrastovom šumom, fizički izdvojeni od bolničkog kompleksa, pružaju sav komfor i obezbeđuju osećaj privatnosti. Raspolažu sa ukupno 45 postelja, dvokrevetnih, trokrevetnih i četvorokrevetnih.
APARTMANSKI BLOK Apartmanski blok poseduje apartmane i terapijski blok. Svi apartmani poseduju televizor sa kablovskom televizijom, kao i mini kuhinju. Objekat je renoviran u potpunosti, smešten ispred novog objekta Vujan, preko puta restorana.
O vodi
Atomska banja je specifična po svojim balneološkim svojstvima. Termomineralna voda Atomske Banje je slabo alkalna, hidrokarbonatna, oligo mineralna, akratoterma. Temperatura vode je 29,8°C. Ovo je jedna od najproučavanijih termomineralnih voda na teritotiji naše zemlje a prve hemijske analize datiraju još iz 1904. godine (dr Zege, dr Nikolic). Zbog svojih specifičnih fizičkih i hemijskih karakteristika ova voda je prava retkost. Koncentracije mikroelemenata, makroelemenata kao i radioaktivnih elemenata, kao i njihovi medjusobni odnosi daju joj specifično lekovito dejstvo, posebno na nervna i mišićna tkiva. Efikasnosti rehabilitacije koju nudi ova ustanova potvrdjena je kliničkim studijama koje su sprovedene u predhodnim godinama i u koje su ukljuceni pacijenti oboleli od Sclerosis multiplex i reumatskih bolesti.
Indikacije
Mineralne vode koje su ispitane na teritoriji Gornje Trepče, mogu se koristiti za medicinsku rehabilitaciju obolelih od neuroloških bolesti, naročito se pokazala efikasnom kod Sclerosis multiplex, reumatskih bolesti (zapaljenskih i degenerativnih), kao i bolesti gastrointestinalnog trakta i perifernih krvnih sudova. Niz činilaca koji udruženo deluju (mineralna voda,umerena klima, čist planinski vazduh, povoljno magnetno polje, povoljni režim ishrane, sna, odmora i razonode),međusobno se dopunjujuci, u Atomskoj banji, omogućavaju jačanje i oporavak organizma iscrpljenog dugotrajnom bolešću i rehabilitaciju određenih kategorija bolesnika sa ciljem da se osposobe za što aktivniji i samostalniji život.
Terapije
Kompletan balneofizikalni tretman sprovodi se u terapijskim blokovima koji su opremljeni najsavremenijom medicinskom opremom. Tretman je individualno doziran za svakog pacijenta u skladu sa njegovom osnovnom bolešću i opštim zdravstvenim stanjem, podrazumeva prvenstveno hidroterapiju, kineziterapiju, elektoterapije, laseroterapiju, magnetoterapiju, kao i manuelnu masažu. Visokom kvalitetu medicinske usluge doprinosi tim edukovanog kadra sačinjen od lekara specijalista iz nekoliko medicinskih oblasti (fizijatri, neurolozi, reumatolozi, internisti), fizioterapeuti, medicinske sestre i dr.osoblje.
Hidroterapija se sprovodi u bazenima, kadama, kao i podvodna masaža, biserna kupka. Voda svojim mehaničkim, termičkim a naročito hemijskim dejstvom (resorpcija lekovitih minerala kroz kožu u dublja tkiva) dovodi do znatnog poboljšanja funkcije mišićnih, nervnih i drugih tkiva.
Kineziterapija podrazumeva lečenje pokretom i obavlja se u kinezi sali sa svim potrebnim rekvizitima i pod stručnim nadzorom viših fizioterapeuta i nadzorom fizijatara.
Elektoterapije (galvanska, interferentna, dijadinamične struje, elektrostimulacija); primena struja koje pozitivno utiču na metabolizam svih tkiva.
Laseroterapija primena svetlosnog zraka prvenstveno u cilju otklanjanja bola i smanjenja otoka.
Magnetoterapija poboljšanje mikrocirkulacije i regulisanje poremećanog magnetnog polja.
Ultrazvučna terapija pozitivan uticaj mehaničkog talasa na smanjenje bola, otoka i zapaljenja. Poboljšava cirkulaciju na principu mikromasaže tkiva čime pojačava lokalni metabolizam.
Radna terapija sprovodi se uz pomoć raznih pomagala a za cilj ima povećanje pokretljivosti zglobova i vraćanja u funkciju obolelih segmenata. Manuelna masaža; primena posebnih hvatova i pokreta terapeuta na pacijentu. Ima tonizirajući,relaksirajući i stimulišući efekat.

Orthokin
OSTEOARTRITIS – veoma bolno oboljenje zglobne hrskavice, može imati različite uzroke. Uz osnovne faktore, poput urođene predispozicije i gojaznosti, često uzroke nalazimo u preopterećenju zglobova kao i raznovrsnim traumama i sportskim povredama. Na zapadu skoro 10% populacije boluje od ove bolesti, a kod gotovo 80% ljudi starijih od 55 godina rendgenski snimci pokazuju oštećenja hrskavice. Tipični simptomi su bol u zglobovima i ograničenje pokreta u zgobovima. Molekularna ortopedija je do najsitnijih detalja proučila biološke procese unutar obolelog zgloba i spoznala da je jedan od najvećih “krivaca“ upravo protein Interleukin-1 (IL-1). U zglobu obolelom od osteoartritisa nalazimo znatno povećanu koncentraciju tog proteina, a on pospešuje dalje oštećenje hrskavice, pa zglob vremenom gubi svoju funkciju.
Indikacije za Orthokin terapiju: osteoartritis kolena, kuka, ramena, lakta i skočnog zgloba; traumatske povrede hrskavice zgloba; lumboishialgija; traumatske rupture muskulature; patološke promene tetiva i ligamenata; druga zapaljenska i posttraumatska stanja

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza.
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima...).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2016 od 25.01.2016.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300049782 Od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Niš, 20.12.2016.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.



Vaš komentar